Transparantie in tarieven

Wij hanteren drie soorten tarieven.


Voor katten en konijnen werken we met vaste prijzen. Ongeacht de duur van de behandeling of de moeilijkheidsgraad is de prijs voor de eerste behandeling altijd hetzelfde. 


Voor honden werken we voor de meeste rassen en/of kruizingen met 'vanaf-prijzen'. U betaald in principe de prijs die u hier op de website kan vinden. Het is mogelijk dat de rekening uiteindelijk hoger uitvalt. Dit heeft dan te maken met het gedrag van uw dier in de trimsalon, de conditie waarin de vacht verkeerd op specifieke wensen die u heeft. U krijgt hier altijd uitgebreide uitleg over onderbouwd met foto's en filmpjes gemaakt van uw dier tijdens de behandeling. Indien u zelf aanwezig bent tijdens de behandeling krijgt u de reden voor de meerprijs tijdens de behandeling 'live' te zien en uitgelegd. 

Daarnaast hanteren we voor bepaalde honden een 'uurtarief'. Hiervoor is gekozen omdat bepaalde rassen per hond enorm verschillen qua hoeveelheid werk. Het zou dan niet eerlijk zijn om een gelijke prijs voor iedere hond te rekenen. Voor honden waarvoor een 'vanaf-prijs' is vastgesteld is het niet mogelijk om tegen uurtarief een behandeling te laten plaatsvinden. 


Kunt u uw ras niet terugvinden in de tarievenlijst en wilt u een indicatie krijgen van de prijs? U mag altijd bellen voor een indicatie.  Ook mag u met uw hond (binnen de openingstijden) altijd vrijblijvend binnenlopen voor een prijsindicatie. Houd er rekening mee dat aan een prijsindicatie geen rechten ontleend kunnen worden. Het kan dus zijn dat de rekening achter hoger of juist lager uitvalt. 

Tarieven Katten

Voor katten werken we met vaste prijzen.


Kittens zijn tot en met een leeftijd van 16 weken welkom voor een GRATIS kennismaking met de trimsalon. Dit is heel goed voor de socialisatieperiode.


Langharen:

Plukken/Ontwollen                                    € 44,95

Scheren                                                             € 39,95

Wassen (meerprijs)                                    €   5,00


Kortharen:

Trimmen                                                           € 39,95

Wassen (meerprijs)                                    €   5,00


Showklaar maken korthaar of langhaar:

Per sessie                                                        € 54,95


Vervilting bij katten:

De eerste keer dat u uw kat vervilt bij ons aanbiedt zal deze van het vilt worden verlost tegen het reguliere tarief (zie hierboven). Dit is ongeacht het aantal benodigde sessies. U krijgt daarbij ook (gratis) vachtverzorgingsadvies. Iedere volgende keer dat u uw kat vervilt bij mij aanbiedt volgt er een toeslag van minimaal 50% boven op de reguliere prijs en zal iedere benodigde sessie apart in rekening worden gebracht (inclusief de toeslag). De exacte hoogte van de toeslag is afhankelijk van de ernst van de vervilting. Tarieven Honden

Puppies zijn tot en met een leeftijd van 16 weken welkom voor een GRATIS kennismaking met de trimsalon. Dit is erg belangrijk voor de socialisatie van uw pup.


Het standaard uurtarief voor honden ligt op € 40,00 per uur. Dit tarief geldt alleen voor vachten die in goede conditie verkeren. 


Om u zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de prijs van de behandeling werken we waar mogelijk met 'vanaf-prijzen'. Hieronder treft u een overzicht aan met 'vanaf-prijzen'. Deze lijst is niet uitputtend en zal geregeld worden aangevuld. Staat uw ras er niet tussen? Vraag gerust om een prijsindicatie.


Chihuahua, korthaar                                    € 19,95

Chihuahua, langhaar                                    € 39,95

Jack Russel, gladhaar                                   € 34,95

Jack Russel, ruwhaar/broken coat      € 54,95

Shih Tzu, Boomer, Maltezer                     € 64,95

Border Terriër                                                  € 54,95

Ierse Terriër                                                       € 64,95

Teckel, kaninchen/dwerg                           € 54,95

Teckel, standaard                                           € 64,95

Cairn Terriër                                                     € 84,95

Duitse herdershond, langhaar               € 99,95

Doodles, mini                                                   € 79,95

Doodles, medium                                          € 94,95

Doodles, groot                                                € 109,95

Yorkshire Terriër                                           € 64,95

Airedale Terriër                                             € 129,95

Cavalier King Charles Spaniël               € 89,95

Golden Retriever                                          € 89,95

Bouvier                                                               € 129,95

Poedels                                                                Uurtarief

Engels Cocker Spaniël                                Uurtarief


Klitten bij honden:
Heeft uw hond veel klitten en wilt u deze niet laten scheren maar uitborstelen? Als het niet te pijnlijk is voor de hond kan dit verzorgd worden. Dit is echter zwaar werk en belastend voor zowel de trimster als de hond. Het uurtarief voor ontklitten ligt op € 60,00 per uur.


Vervilting bij honden:

Een hond die vervilt wordt aangeboden kan niet meer worden ontklit. Het dier heeft veel pijn en het is een groot risico om het vilt weg te kunnen scheren. Daarnaast brengt het veel slijtage toe aan het materiaal van de trimster. Voor vervilte honden geldt daarom een toeslag per trimbeurt gebaseerd op de grootte van de hond.

Kleine honden                                                 € 40,00

Middelgrote honden                                   € 50,00

Grote honden                                                  € 60,00

Wat verder handig is om te weten.


In overleg is veel mogelijk.

Vind u het lastig om uw dier zelf goed te borstelen of kammen? Denk dan eens aan een borstelarrangement. Voor een aantrekkelijk tarief borstelen of kammen wij uw kat, hond of konijn voor u.


Heeft u veel last van het verharen van uw hond in huis? Of vind u het fijn om uw hond regelmatig op te laten frissen? Wij werken ook met wasarrangementen. Uw hond wordt dan lekker gewassen en gedroogd waarbij de losse haren uit de vacht worden geblazen.  De wasarrangementen bieden wij aan voor een aantrekkelijk tarief. Vraag naar de mogelijkheden voor uw hond. 


Buiten de reguliere trimbehandelingen door is het ook mogelijk om uw hond langs te brengen voor een tussenbeurtje. Uw hond wordt lekker gewassen en gedroogd, de nagels, anaalklieren en oren worden nagekeken en indien nodig behandeld. De oogjes worden vrijgeknipt en de voetjes worden weer netjes gemaakt. De tussenbeurtjes kosten u 50% van het tarief van een volledige trimbeurt. 


Wij accepteren uitsluitend betalingen per Pin of Creditcard. Contant geld wordt bij trimsalon Felidroom niet geaccepteerd. Op deze manier proberen we de overvalgevoeldigheid van de salon tot een minimum te beperken. We rekenen hiervoor op uw begrip.


Onze algemene leveringsvoorwaarden.

Door het maken van een afspraak voor een trimbehandeling gaat u automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn (grotendeels) overgenomen van de ABHB vakvereniging. Kirsten Beers is aspirant lid van de ABHB. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten van Felidroom. 


1. Toepasselijkheid der voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, medededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 


2. Aanbiedingen en prijsopgaven.

Aanbieden, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. 


3. Overeenkomsten.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. 


4. Levering van goederen en diensten.

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en gehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Indien ambulant diensten worden geleverd is de klant/opdrachtgever verantwoordelijk voor de ruimte waar de dienst geleverd wordt. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten. 


5. Overmacht. 

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld. 


6. Aansprakelijkheid.

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in  welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebracht kosten. Bij onherstelbare schade, respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aanspraklijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen. 


7. Garantie.

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht. 


8. Reclame.

Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend. 


9. Betaling. 

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contant betaling per pin bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. 

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

a. Bij annulering langer dan 48 voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd. 

b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd. 

c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

In geval van niet tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als  de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorgaande sommatie o.d. is vereist.


10. Geschillen.

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.